Grønne Bredder


from the lake.png

Huntonstranda is a significant piece of land making up most of Gjøvik’s waterfront, also incorporating the mouth Hunnselva and Fredevika. In formulating a vision for the site, the masterplan has been conceived as a way of illustrating the guiding principles of connectivity, resilience and landscape. Gjøvik municipality’s brief states its ambitions and desired outcome of this competition clearly:

Legible overarching urban development features;

A vibrant and sustainable precinct in town centre;

Well contoured development volumes and phases.

By implementing site specific strategies addressing the key constraints associated with Huntonstranda as a site for future development, we hope that the proposal encourages further debate on the direction and nature of Gjøvik’s urban expansion.

 

Competition, honourable mention
Gjøvik, Norway, 2018
Team: Balazs Fekete, Birgitta Hajdu, Chris Scaplehorn, Robin Søndergaard

down the pier.jpg
flood garden.jpg
 

From the jury report:

“Grønne bredder” baserer seg på en fingerstruktur med våtmark mellom fingrene. Bebyggelsen i fingrene er løftet opp
på peler med parkering under byggene på nåværende bakkeplan med biladkomst. Ett level opp er det adkomst inn i
byggene via gangbroer i tre (+129m). Disse er tenkt for myke trafikanter og med jevne mellomrom er det trapper og heiser
ned til bakkeplan. Her er det tenkt boliger på nivået med gangbroene, med næring el. på bakkeplan i bygg på 3-5 etg.
Kulturhuset er lagt til et kulturtun på nordsiden av Hunnselva med funksjoner spredt i flere bygg som en del av en
kulturakse langs Hunnselva. Denne aksen fortsetter som en park med amfi videre ut mot Mjøsa. Juryen berømmer
originaliteten i å sette en hel bydel på påler.

culture centre.jpg
 
 
 

Related projects